33_19.jpg

Autorica: Katarina Livljanić i Hana Breko Kustura

Istraživački boravak Hane Breko Kustura u Korčuli i Orebiću krajem srpnja 2019. imao je za cilj istraživanje antifonara iz 13. stoljeća koji je jedini relikt normano-sicilijanske notacije u povijesti hrvatske glazbe srednjega vijeka. Voditeljica projekta je u Opatskoj riznici u Korčuli imala priliku istražiti tipologiju glazbene knjige, vidjeti notni zapis i iluminacije, te stvoriti temelje za daljnju znanstvenu obradu korčulanskoga izvora.

Pročitaj više

29_19.jpg

Autorica: Katarina Livljanić i Hana Breko Kustura

Izdavač Outhere Music France i Arcana su u svibnju 2019. objavili (dijelom u suradnji s hrvatskim muzikološkim projektom CROMUSCODEX70 HRZZ-a i HAZU-a) kristijaniziranu verziju života Bude kroz multimedijalno izdanje s bogatim video, audio i ikonografskim materijalom.

Pročitaj više

Autorica: Hana Breko Kustura

Katarina Livljanić sudjelovala je  19. srpnja 2019.  referatom na međunarodnom skupu posvećenom srednjovjekovnoj beneventanskoj tradiciji u Italiji, u Beneventu. Pripremna je to faza za njezin opsežni tekst o glazbi beneventanskog korala i liturgije kojeg priprema zajedno sa prof. dr. Richardom F. Gyugom, s Fordham Univeristy za knjigu Brill Companion to Beneventan zone.

Više:

https://www.fordham.edu/download/downloads/id/13782/Newsletter_2018_2019.pdf

30_19.jpg

Autorica: Hana Breko Kustura

U lipnju (17.-22. 6.) 2019. voditeljica projekta boravila u Samostanu franjevaca u Makarskoj. Svrha je bila uvid u ostavštinu repertoara cantusa fractusa, s poglavitim osvrtom na tzv. Makarski kantual. Fragmentarni dio građe je analiziran, a daljnji znanstveni rad na ovim izvorima temeljit će se na inventarizaciji napjeva iz Makarskog kantuala i njihovoj konkordanci sa srodnim izvorima iste ali i provincije sv. Jeronima,  iz 18. stoljeća kojeg je do sada najtemeljitije u svojim znanstvenim radovima obradio fra Mile Čirko.

28_19.jpg

Autorica: Hana Breko Kustura

U okviru istraživanja izvora za cantus fractus voditeljica projekta Cromuscodex70 boravila je na terenskom istraživanju u Samostanu i arhivu franjevaca u Sinju.Tom je prilikom otkriven do tada zagubljeni original tek nominalno znan, a u literaturi gotov nepoznat kantuala fra Pavla Vučkovića mlađeg (1768. godina), kao i  rukopis s napjevima Turbae (mnoštva) za Cvjetnu nedjelju, te relikt glazbe u stilu cantus fractusa na hrvatskom jeziku.

Pročitaj više