33_19.jpg

Na terenskom istraživanju u Korčuli i Orebiću: Opatska riznica Korčula i arhiv franjevaca u Orebiću

Autorica: Katarina Livljanić i Hana Breko Kustura

Istraživački boravak Hane Breko Kustura u Korčuli i Orebiću krajem srpnja 2019. imao je za cilj istraživanje antifonara iz 13. stoljeća koji je jedini relikt normano-sicilijanske notacije u povijesti hrvatske glazbe srednjega vijeka. Voditeljica projekta je u Opatskoj riznici u Korčuli imala priliku istražiti tipologiju glazbene knjige, vidjeti notni zapis i iluminacije, te stvoriti temelje za daljnju znanstvenu obradu korčulanskoga izvora.

Nadalje, u susjednom Orebiću izvršila je pregled arhiva franjevaca u Samostanu Gospe od anđela, gdje je ustanovila do sada nepoznate izvora za napjeve glazbe cantus fractusa. Odrađena je digitalna obradba izvora i planiran daljnji znanstvni rad na ovim izvorima, kao jedinim reliktima glazbe 17. stoljeća koji potječu iz Orebića, a o kojima u dosadašnjoj literaturi nije bilo spomena. Istodobno je u Bratovštini Svih svetih, te Općinskoj zgradi u Orebiću predstavljen rezultat istraživanja projekta u drugoj godini, te zbornik radova sa znanstvenog simpozija o muzikologu, skladatelju i crkvenom glazbeniku fra Bernardinu Sokolu, u kojem je objavljen autoričin koautorski rad (s Vitom Balićem) o revalorizaciji liturgijske glazbe i utjecaju gregorijanskog korala u njegovom glazbenom opusu.

Više na mrežnim stranicama:

https://ika.hkm.hr/najave/predstavljanje-zbornika-radova-fra-bernardin-sokol-franjevac-glazbenik-i-hrvatski-mucenik-u-korculi/

https://ika.hkm.hr/najave/predstavljanje-zbornika-radova-fra-bernardin-sokol-franjevac-glazbenik-i-hrvatski-mucenik-u-orebicu/