21_19.jpg

Autori: Hana Breko Kustura/Domagoj Volarević

Na Papinskom Liturgijskom Institutu koji djeluje unutar Papinskog Ateneja sv. Anselma u Rimu, fra Domagoj Volarević je 18. listopada 2018. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Cantatorium et Sacramentarium Sibenicense. Introduzione ed edizione semicritica del Cod. 1 della Bibliotecadel Convento di san Francesco a Sebenico (Kantatorij i Sakramentar iz Šibenika. Uvod i polukritičko izdanje kodeksa Cod. 1 iz Biblioteke Samostana sv. Franje u Šibeniku). 

Pročitaj više

20_19.jpg

Autorica: Hana Breko Kustura

Giuseppe d'Andri i njegov splitski kantual: nove spoznaje projekta Cromuscodex70 U današnjoj emisiji predstavit ćemo premijerno repertoarno-povijesni prikaz sadržaja i tipologije napjevâ iz nepoznatog rukopisnog glazbenog kodeksa datiranog 1707. godine, koji se danas čuva u Samostanu sv. Frane na Obali u Splitu, a kojeg je u okviru projekta CROMUSCODEX70 HRZZ-a recentno "otkrila" Hana Breko Kustura.

Pročitaj više

19_19.jpg

Autorica: Hana Breko Kustura

U subotu, 26. siječnja 2019. s početkom u 16 sati održan je radni sastanak istraživačkog tima na kojem su nazočile dr. Vojvoda, dr. Livljanić, dr. Horvat i voditeljica projekta. Telefonskim putem, dan ranije, je voditeljica projekta konzultira i upoznala dr. Volarevića s dnevnim redom sastanka, budući je on bio u nemogućnosti osobnog dolaska u Zagreb. Na rasporedu radnog sastanka su bile sljedeće teme: ostvareni plan druge godine; dogovor oko okrulog stola planiranog za treću godinu, dogovor o izradi znanstvenih radova proisteklih iz novih otkrića projekta, te dogovor oko usavršavanja planiranih u ovoj godini.

Istraživači su podnijeli  voditeljici tima usmeno izvješće o stanju svojih radnih obveza projekta i planove za naredno projektno razdoblje.