SURADNICI


Suradnici projekta su znanstvenici srodnih znanstvenih disciplina, dvije muzikologinje i glavni konzultant- muzikolog medievist, jezikoslovka, povjesničarka umjetnosti, te liturgičar. Njihova dosadašnja pojedinačna znanstvena suradnja ovim je projektom po prvi puta ujedinjena u novi znanstveni tim koji s četiri znanstvena područja kontribuira obradi hrvatskih glazbenih i liturgijskih kodeksa srednjega vijeka.

Prof. dr. Andreas Haug

konzultant

Institut für Musikforschung, Sveučilište Julius Maximilian, Würzburg

http://www.musikwissenschaft.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/haug_andreas_prof_dr/

Dr. sc. Marijana Horvat

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ), Zagreb

http://ihjj.hr/istrazivac/marijana-horvat/22/

Doc. dr. sc. Katarina Livljanić

Sveučilište Sorbonne, Pariz

Voditeljica francuskog nacionalnog ansambla Dialogos

http://www.iremus.cnrs.fr/fr/membres-permanents/katarina-livljanic

 

 

Dr. sc. Rozana Vojvoda

Dr. sc. fra Domagoj Volarević