38_19.jpg

Marijana Horvat sudjelovala na Sedmom hrvatskom slavističkom kongresu u Šibeniku, 25.-28. rujna 2019.

Autorica: Marijana Horvat

Jezikoslovno nazivlje u hrvatskim franjevačkim gramatikama 18. stoljeća u koautorstvu s Martinom Kramarić bilo je tema izlaganja suradnice projekta dr. Marijane Horvat u radu slavističkog kongresa u Šibeniku.

Više:

https://7hsk.ffzg.unizg.hr/program/