36_19.jpg

Hana Breko Kustura na stručnom usavršavanju na Institutu für Musikforschung, Sveučilišta u Würzburgu, na projektu Corpus monodicum voditelja prof. dr. Andreasa Hauga i prof. dr. Franka Puppea

Autorica: Katarina Livljanić i Hana Breko Kustura

Voditeljica projekta sudjelovala je na stručnom usavršavanju pri Institutu za muzikologiju Sveučilišta u Wuerzburgu kod stručnog tima projekta Corpus monodicum. Tim je to koji je razvio software iz područja umjetne inteligencije u suradnji sa znanstvenicima s Odsjeka za informatiku Sveučilišta u Wurzburgu, prof. dr. Franka Puppea.

Riječ je o programu Monodi.Plus1.0 (OMMR) koji ima za cilj semiautomatsko otčitavanje neumatske notacije direktno iz srednjovjekovnih rukopisnih izvora bez posrednog transkribiranja u suvremeno notno pismo što je do sada u postupku bio slučaj. Time se u bitnom skraćuje vrijeme postupka inventarizacije i dešifiranja melodija napjeva srednjovjekovne  Europe čija je obrada glavni cilj projekta Corpus monodicum. Fokus je projekta  Copus monodicum upravo sveobuhvatna analiza melodija gregorijanskog korala iz izvora koji su pisani u sistemu notacija s crtovljem, kako citira sam opis projekta:  „Rukopisni izvori jednoglasne glazbe srednjeg vijeka relativno su dobro razvijeni u smislu sadržaja zahvaljujući intenzivnim istraživanjima tijekom posljednjih pedeset godina. Čak su i tekstovi pjesama  u tim rukopisima dostupni istraživanjima u starijim i novim izdanjima. Potpuno drugačija je situacija s melodijama. One su još uvijek samo u vrlo maloj mjeri prisutne u izdanjima koja zadovoljavaju znanstvene zahtjeve. Cilj uredničkog muzikološkog projekta je stoga dati značajan doprinos potpunom razvoju cjelokupne slike repertoara europskog konteksta.Cilj je dobiti filološki zasnovanu sliku glazbene baštine srednjeg vijeka, kulturne baštine koja je presudno oblikovala kulturu Europe od karolinškog razdoblja naovamo. Kao fundamentalno istraživanje, projekt doprinosi prepoznavanju povijesti glazbe i kulture u cjelini i nastoji postaviti filološki temelj za daljnja istraživanja u fazi oblikovanja europske glazbe i na taj način ukloniti jedan od najvećih nedostataka u glazbenoj medivistici.

 (Op. Cit. http://www.musikwissenschaft.uni-wuerzburg.de/forschung/corpus-monodicum/)

Dogovorena je daljnja suradnja projekta Cromuscodex70 i Corpus monodicuma kroz uvrštavanje u cjelokupni repertoar europskih liturgijskih melodija i napjeva iz neumatskih kodeksa srednjovjekovne biskupije Zagreb, na temelju jednog od izvora koji se čuvaju u Arhivu HAZU a sadrže neumatsku notaciju dostatnu za transkripcije melodijskih varijanti Zagrebačkog obreda. Voditeljica projekta upoznala je način rada na ovoj bazi i dobila svoj profil istraživača koji ima pristup ovoj online bazi podataka upravo u svrhu budućeg  uvrštavanja sekvenci zagrebačkog obreda koje su jedan od ciljeva online edicije projekta Corpus monodicum urednika prof. Hauga.

Više:

http://www.adwmainz.de/projekte/corpus-monodicum-die-einstimmige-musik-des-lateinischen-mittelalters-gattungen-werkbestaende-kontexte/informationen.html

http://www.adwmainz.de/mitarbeiterinnen/profil/prof-dr-andreas-haug.html

http://www.is.informatik.uni-wuerzburg.de/staff/puppe-frank/