fradu.jpg

Fra Domagoj Volarević boravio na arhivskom istraživanju u Trogiru i Dubrovniku, 23. do 29. rujna 2017.

Autor: fra Domagoj Volarević/Hana Breko Kustura

 

U cilju verifikacije srednjovjekovnih liturgijskih kodeksa Domagoj Volarević boravio je u rujnu u Trogiru i Dubrovniku. Posjećeni su sljedeći arhivi: Dubrovnik (samostan Male braće, Dominikanski samostan, te arhiv katedrale), Trogir (samostan benediktinki, te katedralni arhiv).

Od istraženih rukopisa za ciljeve drugoga tromjesečja projekta bitni su bili  sljedeći liturgijski rukopisi: iz Dubrovnika: u arhivu i biblioteci samostana sv. Male Braće: Breviarium romano seraphicum sig. 241, Franjevački časoslov iz 14. stoljeća. Analiza sanktorala pokazala je njegove posebnosti, te je utvrđeno da nema poveznica sa starijim liturgijskim kodeksima. Martyrologium romanum sig. 189, pergamenski rukopisni kodeks iz 16. stoljeća. Iako dosta recentan u odnosu na ostale starije rukopise otkriva nam dosta jaku iluminatorsku i prepisivačku djelatnost u južnoj Hrvatskoj duboko u eri dominacije tiska.

Iz Trogira su obrađeni sljedeći kodeksi: u katedralnom arhivu tzv. Trogirski evanđelistar, koji je do sada višestruko obrađivan. Vjerojatno je i najpoznatiji hrvatski srednjovjekovni glazbeni i liturgijski kodeks. Liturgijska i kodikološka analiza pokazala je specifičnosti, dosada nepoznate ili krivo interpretirane. One će u korektnom i novom obliku biti predstavljene u rukopisu doktorske disertacije ovog  suradnika projekta. U trogirskom samostanu benediktinki važan je kantual iz 17. stoljeća, koji je dijelom digitalno prilikom ovog istraživanja obrađen, poglavito u onim dijelovima u kojima sadrži napjeve mise u stilu cantus fractusa.