HANA_ST.jpg

Hana Breko Kustura na istraživanju u crkvenim arhivima u Splitu 27.-30.9. 2017

Od 27. do 30. rujna voditeljica projekta boravila je na znanstvenom arhivskom istraživanju u crkvenim arhivima u Splitu.

Tom je prilikom pregledala i digitalno obradila nekoliko rukopisnih kodeksa za cantus fractus iz sljedećih lokaliteta: arhiv Samostana sv . Frane na Obali u Splitu, arhiv Franjevaca na Poljudu, arhiv franjevačkog samostana na Dobrom, te arhiv Katedrale u Splitu. Osobitno je zanimljivo otkriće do sada nepoznatog kodeksa (graduala/kyriala) iz 15. stoljeća, kao i rukopisa koji sadrži napjeve za cantus fractus,  a datira iz 1707. godine, a čuva se u samostanu sv. Frane u Splitu i predstavlja trag dragocjenog prototipa europskog napjeva Credo cardinalis u Dalmaciji. O ovom rukopisu autorica priprema znanstveni rad za objavu u časopisu Bašćinski glasi u 2018./19. godini.