42_19.jpg

Hana Breko Kustura na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 14. prosinca 2019., predstavljeni rezultati istraživanja Projekta IP 6619

Autor: Hana Breko Kustura

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u subotu, 14. 12. 2019. voditeljica projekta predstavila je rezultate prvih dviju godina rada na projektu Cromuscodex70 i to studentima doktorskog studija povijesti.

Voditeljica je studente upoznala s arhivskim istraživanjima suradnika, objasnila metodologiju rada i istraživanja interdisciplinarnog pristupa hrvatskim izvorima za glazbu i liturgiju srednjega vijeka, te prikazala dijelove iz recentno objavljene e- knjige Barlaam i Jozafat, upoznavši studente s budućim akcijama i aktivnostima suradnika projekta te iz pozvala na međunarodni okrugli stol koji će se održati u Zagrebu u HAZU 5. 3. 2020.