25_19.jpg

Rozana Vojvoda boravila na terenskom istraživanju u Nacionalnoj biblioteci u Napulju, 03. - 10.3. 2019.

Autorica: Rozana Vojvoda

Dr. Rozana Vojvoda boravila je u Biblioteci Nazionale u Napulju gdje je konzultirala beneventanske rukopise apulijskog porijekla iz 11. stoljeća (VIB2, VIIIB6) zbog kontekstualizacije zadarske skriptorske škole 11. stoljeća i boljeg uvida u genezu inicijala koji su se upotrebljavali u skriptoriju sv. Krševana.

Primjerice tipični beneventanski inicijal s poprsjem sveca u ranom obliku se pojavljuju u rukopisu VIIIB6, a vrlo rane varijante motiva dekorativnih ljudskih glava pojavljuju se u rukopisu VIB2. Proučavajući rukopise u originalu imala je priliku usporediti načine nanošenja i varijante boje sa zadarskim rukopisima. Konzultirala je i druge beneventanske rukopise VIB11, VIB3 i  VIII C 13, te IVF3 u elektronskoj varijanti jer je bio van knjižnice na izložbi. U rukopisu IVF3 našla je samo niz inicijala koji pokazuju sličnosti s dekorativnim inicijalima Vekeneginog evanđelistara (MS. Bibl. Lat. 61).