23_19.jpg

Hana Breko Kustura na istraživanju u kaptolskom arhivu u Zadru, 1. do 3. ožujka 2019.

Autorica: Hana Breko Kustura

Početkom ožujka voditeljica projekta boravila je na službenom putovanju, arhivskom istraživanju i radnom sastanku u Zadru. Cilj je bio pregled ranije notne građe katedrale svete Stošije, u cilju izrade novog opsežnog  znanstvenog rada za monografiju posvećenu povijesti katedrale u Zadru.