09_19.jpg

Hana Breko Kustura boravila na istraživanju u Arhivu samostana dominikanaca u Starom Gradu na otoku Hvaru, 20.-25. kolovoza 2018.

Autorica: Hana Breko Kustura

Voditeljica projekta boravila je od 20. do 25. kolovoza na istraživanju  u arhivu Samostana dominikanaca u Starom Gradu na Hvaru. Tom je prilikom izvršena digitalizacija u literaturi do sada nepoznatog Antifonarija iz 15. stoljeća, i preslik hrvatskih napjeva iz miscelanea kodeksa koji se čuvaju u vitrini Muzeja dominikanaca (16./16. stoljeće). Riječ je o do sada neobrađenim glazbenim izvorima, koje će tijekom projekta biti analizirani na komparativnoj: jezičnoj, liturgijskoj i glazbenoj razini. Autorica je detektirala postojanje mrtvačke sekvence Sudac gnjivan na hrvatskom jeziku, čija će obrada biti dijelom novog znanstvenog rada.