5_19.jpg

Marijana Horvat sudjelovala na međunarodnoj konferenciji Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima, Zagreb, 25.-26. svibnja 2018.

Suradnica projekta Marijana Horvat sudjelovala je međunarodnoj konferenciji Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim  znanostima, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 25. –26. svibnja 2018. Tom je prilikom prezentirala novo znanstveno istraživanje naslovljeno „Glazbeno nazivlje u hrvatskim dopreporodnim  rječnicima.“

Autorica je u najavi istraživanja istaknula:

„Iako postoje radovi o hrvatskom glazbenom nazivlju u starim hrvatskim rječnicima (npr. radovi muzikologa akad. Stanislava Tuksara: Hrvatska glazbena terminologija u Blagu jezika slovinskoga (1649–1651) Jakova Mikalje 1980., Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka: nazivlje glazbala i instrumentalne glazbe u tiskanim rječnicima između 1649. i 1742. g. 1992.), u ovome se izlaganju glazbenom nazivlju u dopreporodnim rječnicima pristupa s jezikoslovnoga stajališta. U tome će se smislu primjeri analizirati s obzirom na njihova jezična obilježja, i to ponajprije s obzirom na fonološka i tvorbena svojstva odabranih potvrda. Također će se analizirati podrijetlo naziva i načini prilagodbe stranih naziva, kao i potvrđenost određenih naziva i njihov status u jeziku pisaca (na temelju usporedbi s pojavnicama koje donosi Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU-a). Predmet analize bit će i višeznačnost riječi općega leksika i prijenos značenja, odnosno terminološka funkcija riječi općega leksika u određenim kontekstima (npr. udarati u egede). Opisat će se i mjesto, položaj naziva u strukturi rječničkoga članka svakoga rječnika. Istraživanjem će biti obuhvaćeni ovi rječnici: Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, latinae, italicae, germanicae, dalmaticae et ungaricae (1595.) Fausta Vrančića, Blago jezika slovinskoga (1649./1651.) Jakova Mikalje, rukopisni rječnik Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico e latino (kraj 17. i početak 18. st.) Ivana Tanzlinghera Zanottija, Dizionario italiano, latino, illirico (1728.) Ardelija Della Belle, Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.) Blaža Tadijanovića i Ričoslovnik (Vocabolario – Wörterbuch) illiričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika (1803.) Josipa Voltića. „

 Više:

https://www.youtube.com/watch?v=Fs24KQXBvaM&feature=youtu.be

http://www.muza.unizg.hr/conmusterm/wp-content/uploads/2018/10/Conmusterm-abstracts.pdf