02_19.jpg

Hana Breko Kustura boravila na istraživanju u franjevačkom samostanu u Zadru, 28.4. do 1.5. 2018

Autorica: Hana Breko Kustura

Od 28. travnja do 1. svibnja 2018. Hana Breko Kustura boravila je na arhivskom istraživanju u franjevačkom samostanu u Zadru.

Tom je prilikom izvršila uvid u originalne rukopise i kantuale fra Frane Divnića iz 1645. i 1654. Načinila je digitalnu obradu najvažnijih napjeva iz repertoara Divnićevih kantuala i time stvorila preduvjet za znanstvenu obradu ovih izvora na komparativnoj interdisciplinarnoj razini, sukladno smjernicama Cromuscodex projekta.