04_19.jpg

Marijana Horvat boravila na istraživanju u Dubrovniku, 8. do 10. svibnja 2018.

Autor: Marijana Horvat

U svibnju je suradnica projekta Marijana Horvat boravila na arhivskom istraživanju u arhivima Dubrovnika: Hrvatski državni arhiv, Samostan Male braće, dominikanski samostan. Poglaviti fokus njezina traganja bio je prisustvo hrvatskih tekstovnih predložaka u službenim latinskim kantualima dominikanaca, ali i dokumentima iz crkve Domino, koji se danas čuvaju Državnom arhivu u Dubrovniku.