rim.jpg

Fra Domagoj Volarević boravio na istraživanju u biblioteci Papinskog Sveučilišta „Antonianum“ u Rimu 5.-7. ožujka 2018.

Autor: fra Domagoj Volarević

Od ponedjeljka 5. ožujka do srijede 7. ožujka fra Domagoj Volarević boravio je u Rimu na istraživanju u Biblioteci Papinskoga Sveučilišta Antonianum.

Svrha posjeta rečenoj Biblioteci bila je konzultiranje znanstvenih izvora o srednjovjekovnim rukopisima srednje Europe, koji nisu dostupni u Hrvatskoj. Sakupljena građa je obrađena i korištena je kako bi se u izradi kritičkog izdanja kodeksa br. 1 iz Biblioteke samostana sv. Frane u Šibeniku, (odnosno poznatijega po još uvijek aktualnom nazivu Liber sequentiarum et sacramentarium.) Prikupljene podaci koriste se za izradu interne baze podataka unutar koje se usporedbom različitih rukopisa kritički dolazi do verzije tzv. preferiranoga teksta kodeksa. Dakle rezultati usporedbe se obrađuju i konačni cilj je da produkt svega bude prijepis kodeksa suvremenom transliteracijom i metodom. U suvremenoj kodikologiji i tekstualnoj kritici taj se prijepis naziva textus receptus. Osim toga komparativna liturgijska analiza otkrila je unutar liturgijske strukture neke detalje koje ranija istraživanja nisu mogla uočiti, te će podrobna analiza u konačnici eventualno osvijetliti još neke činjenice iz burne povijesti rečenoga kodeksa.