HANA_7.jpg

Hana Breko Kustura na istraživanju u Državnom arhivu Dubrovnik, katedrali i arhivu Samostana male braće u Dubrovniku od 23.- do 16. 10. 2017.

U okviru proučavanja izvora za glazbu srednjega vijeka i izvora za cantus fractus Hana Breko Kustura boravila je krajem listopada na istraživanju u Dubrovniku.

Tom je prilikom odradila preliminarni pregled originala rukopisa i digitalizaciju  kodeksa  koji su  nekada pripadali fundusu i liturgijskom obredu crkvice „Domino“ u Dubrovniku, a danas se čuvaju pohranjeni u Državnom arhivu Dubrovnik. Potom je istraživanje nastavila u Samostanu male braće, pregledom fragmenata i rukopisnih izvora za obred mise, datacijom do 16. stoljeća. Boravak je završio pregledom glazbenih rukopisa pisanih za crkvu sv. Vlaha i katedralu, koji se danas čuvaju upravo u arhivu katedrale u Dubrovniku.