katarina.jpg

Katarina Livljanić na istraživanju u Zagrebu: istraživanje izvora legende o sv. Barlaamu i Jozafatu

Katarina Livljanić boravila je u prosincu na istraživačkom studiju u Zagrebu. Tijekom boravka u Zagrebu nastavila je već započeti istraživački rad na legendi o sv. Barlaamu i Jozafatu u hrvatskim rukopisima, i to u arhivu HAZU i NSK, a sve u cilju pripreme multimedijalne knjige uz novi CD koji će objaviti diskografska kuća Arcana (Outhere Music) 2018. godine.

Ova je srednjovjekovna legenda u Europu donijela život Bude kojega su brojni prijevodi s gruzijskoga, grčkoga i latinskoga jezika na skoro sve vernakularne jezike srednjovjekovne Europe, pretvorili u kršćanskoga sveca. Izvori koji se čuvaju u Hrvatskoj pripadaju nekolicini različitih tradicija i verzija prijevoda ove legende. Poglavito je zanimljiv prijevod koji se danas čuva u Arhivu HAZU u Zagrebu, a koji će biti dio komparativnog istraživanja koje autorica radi u okviru projekta  Cromuscodex70.

Autor: Katarina Livljanić