oxford.jpg

Suradnica Projekta dr. sc. Rozana Vojvoda boravila na stučnom usavršavanju na Sveučilištu Oxford, Bodleian Library, od 25. studenoga do 2. prosinca 2017.

Rozana Vojvoda boravila je u sklopu stručnog usavršavanja u Oxfordu gdje je proučavala rukopise dalmatinskog porijekla u Bodelian library (New Bodleian / Weston library) i to MS. Canon. Liturg. 277 poznat u hrvatskoj znanstvenoj literaturi kao „Čikin časoslov“, te MS. Canon. Bibl. Lat. 61 tvz. „Vekenegin evanđelistar“.

Ovi rukopisi pripadaju najdragocjenijim primjercima knjižnice i nalaze se na popisu tvz. „select manusripts“, te je bilo potrebno ishoditi dozvolu glavnog kustosa dr. Martina Kauffmanna za njihovo konzultiranje. Iako se Rozana Vojvoda spomenutim rukopisima bavila u u svojoj doktorskoj dizertaciji na osnovu faksimila „Čikinog časoslova“, te mikrofilma i fotografija „Vekeneginog evanđelistara“, za jasnije definiranje skriptorija Sv. Krševana gdje su rukopisi nastali bilo je nužno konzultiranje rukopisa u originalu. Konzultiranje rukopisa MS. Canon. Bibl. Lat. 61 u originalu omogućilo je uvid u činjenicu da su ispod nekih inicijala prije nanosa boje bili drugačiji predlošci u crtežu, te jasnije stilsko definiranje kasnije dodanih I-inicijala i slobodne minijature „Posljednje večere“ na fol. 106r. U slučaju MS. Canon. Liturg. 277 finoća i preciznost ispune inicijala kao i vrsnoća nanosa zlatnih listića jasan su signal visoke razine radionice u to vrijeme, te svakako početke postojanja radionice treba pretpostaviti puno prije nastanka ovog rukopisa, najkasnije u ranom jedanaestom stoljeću. Dr. Vojvoda je analizirala na samim originalima rukopisa i tipologiju inicijala, te došla do novih spoznaja koje upućuju na veliki broj montekasinskih predložaka. Ponekad je čak moguće ustanoviti da je illuminator mlađeg rukopisa (MS. Canon. Bibl. Lat. 61) izravno kopirao inicijale starijeg rukopisa (MS. Canon. Liturg. 277). Iluminaciju zadarske benediktinske radionice Sv. Krševana nije moguće interpretirati samo na osnovi apulijskih predložaka. Otkrivajući starije montekasinske i druge prototipove moguće je dokazati dvije stvari: kontinuitet radionice koja nastavlja koristiti starije predloške i selektivnu apsorpciju uz raznih izvora, koja uz neke specifične elemente čini osnovu lokalne zadarske iluminatorske škole. 

Dr. Vojvoda je prilikom boravka u knjižnici Bodelian Sveučilišta u Oxfordu također konzultirala i rukopis pisan beneventanom apulijskog porijekla koji predstavlja komparativni materijal kao što je MS. Canon. Patr. Lat. 175. Istražila je i dodana folija pisana beneventanom u rukopisu MS. Canon. Ital. 43, te konzultirala tvz. zadarski kalendar Sv. Krševana, rukopis MS. Ashmole 360 i tvz. Missale Ragusinum, MS. Canon. Liturg. 342.