oslo.jpg

Suradnica projekta dr. sc. Marijana Horvat boravila na stručnom usavršavanju na Sveučilištu u Oslu

Od 22. do 27. kolovoza 2017. godine dr. sc. Marijana Horvat bila je na stručnom usavršavanju na Sveučilištu u Oslu (University of Oslo) kao gošća profesorice Ljiljane Šarić (Department of Literature, Area Studies and European Languages, Faculty of Humanities). Za vrijeme svojega boravka na Sveučilištu u Oslu M. Horvat upoznala se s načinom rada i organizacijom slavistike, odnosno studija slavenskih jezika, književnosti i kulture, a u okviru toga ponajprije sa studijem kroatistike. Posjetila je knjižnicu i predavaonice, a boravak je iskoristila i za nabavu stručne literature, te za razgovore i rasprave s prof. Šarić o nekim sintaktičkim osobitostima hrvatskoga jezika u odnosu s drugim slavenskim jezicima, što je tema znanstvenoga članka na kojemu trenutno rade.