hrt.jpg

HRVATSKI RADIO III. PROGRAM: EMISIJA CIKLUSA TRAGOM GLAZBE - PROJEKT CROMUSCODEX70 - "Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada“

Iz najave emisije:

U našoj današnjoj emisiji predstavljamo novi  znanstveni projekt iz područja muzikologije. Riječ je o Projektu "Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada“ -  CROMUSCODEX70  - što ga od 1. travnja na rok od četiri godine podupire Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ), a matična mu je ustanova Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU).

Po prvi je to puta u povijesti hrvatske muzikologijske znanosti da se u području glazbe srednjega vijeka istražuje i analizira interdisciplinarno -  u svim aspektima koje glazba toga vremena donosi. Istražuje se  odnos liturgije i teksta, odnos liturgije i glazbe, analiza liturgijskih  simbola i iluminacija pojedinih hrvatskih glazbenih kodeksa pisanih karolinom i  beneventanom, te naposlijetku analiziraju jezične osobine hrvatskog jezika u najstarijim hrvatskim kodeksima srednjega vijeka i napjevima interpoliranim među propisane liturgijske napjeve sakralnih knjiga na latinskom jeziku. Voditeljica projekta jest muzikologinja prof. dr. Hana Breko Kustura iz Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU i nositeljica kolegija rane glazbe na studiju muzikologije Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ostali su suradnici:  doc. dr. sc.  Katarina Livljanić sa Sveučilišta Sorbonne i utemeljiteljica francuskog nacionalnog ansambla „Dialogos“, dr. sc. Marijana Horvat (IHJJ), dr. sc. Rozana Vojvoda  (Dubrovnik),  te mr. sc. fra Domagoj Volarević (KBF, Split). Konzultant projekta jest prof. dr. Andreas Haug, Sveučilište Julius Maximilian iz Würzburga, inače utemeljitelj opsežnog glazbeno medievističkog projekta Corpus monodicum.

U glazbenom dijelu emisije slušamo napjeve s nosača zvuka „Dalmatica“ što ga je suradnica projekta Katarina Livljanić i ansambl Dialogos ostvarili recentno u suradnji s ansamblom Kantaduri.

Urednica emisije: Gordana Krpan

Više informacija: http://radio.hrt.hr/ep/tragom-glazbe/210604/