split_simpozij.jpg

Dr. sc. fra Domagoj Volarević sudjelovao na simpoziju Ivan Lukačić- kapelnik splitske prvostolnic, Split, 12.-14. studenoga 2020.

Pišu: fra Domagoj Volarević i Hana Breko Kustura

  

Umjetnička akademija u Splitu i  splitski KBF organizirali su međunarodni znanstveno-umjetnički simpozij “Ivan Lukačić, kapelnik splitske prvostolnice”. Simpozij je organiziran u povodu četiristote obljetnice izdanja Lukačićeve zbirke ‘Sacrae cantiones’.

Fra Domagoj je u okviru projektne teme predstavio istraživanje naslovljeno Motet u bogoslužju.

Sažetak njegova izlaganja: Motet u bogoslužju vrijeme djelovanja Ivana Marka Lukačića jest 17. stoljeće, razdoblje u kojemu se aktualiziraju dekreti i odluke Tridentskoga sabora (1545. – 1563.), koji sve više postaju opće norme djelovanja u crkvenoj pravnoj i pastoralnoj liturgijskoj praksi. Budući da se školovao u Rimu tijekom prva dva desetljeća 17. stoljeća, na Lukačićevu je opću, a posljedično naravno i liturgijsku formaciju utjecala i rimska liturgijska praksa. Po zvanju glazbenik, sigurno je bio upoznat i s normama liturgijske glazbe svoga vremena, te je kao orguljaš i glazbeni pedagog u Splitu zasigurno učinio mnogo na implementaciji liturgijske glazbe te poučavanju puka liturgijskim normama i obrascima, posebno onih koji se tiču liturgijskoga pjevanja i glazbe. Sačuvana zbirka njegovih moteta Sacrae cantiones govori u prilog njegovoj osposobljenosti, a i upućenosti u teologiju, gdje je u formi moteta, duhovnih koncerata, uspio ekspresivno na glazbeni način i stilom svoga vremena izraziti poruku i svetopisamskih i liturgijskih tekstova. Upravo ta, nazovimo je, tekstualna osnova jest predmet našeg izlaganja. Unutar istraživanja i izlaganja pokušavamo uvidjeti koliko su Sacrae cantiones u skladu s normama liturgijskih slavlja uspostavljenim na Tridentskom saboru; osim što su svakako crkvena i duhovna skladba, pokušat ćemo na temelju liturgijsko-tekstualne analize vidjeti može li ih se izvoditi i pjevati i tijekom liturgijskih slavlja.

Više:

https://www.kbf.unist.hr/images/2020-21/Knjizica_sazetaka_simpozij_Lukacic.pdf

https://www.umas.unist.hr/uncategorized-hr/dogadanja/predavanja/medunarodni-znanstveno-umjetnicki-simpozij-ivan-lukacic-kapelnik-splitske-prvostolnice/